Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo

Odsłony: 1

W zawiązku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubiewo informacje o wysokości opłaty obowiązującej od lipca 2019 r. można odbierać osobiście w Urzędzie Gminy w Lubiewie w biurze nr 14 w godzinach pracy urzędu.

 Ponadto ww. informacje są dostarczane mieszkańcom przez osoby upoważnione.

Wójt Gminy Lubiewo

 /-/ Joanna Jastak