Ogłoszenie – transport publiczny w Gminie Lubiewo

Proszę o zgłaszanie do dnia 9 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Lubiewie w biurze nr 1 lub telefonicznie pod numerem 52 33 493 10 (wew. 23) informacji o potrzebach połączeń transportu publicznego- trasa i godziny

 

SEKRETARZ GMINY
mgr Beata Napiątek