Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2020-2023

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Gminy Lubiewo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

– do Sądu Rejonowego w Tucholi – 1 ławnika.