Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Odsłony: 0

Na podstawie art. 14a ust. 1 zmiany ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Lubiewo informuje o sprzedaży końcowej węgla.

Dokumentem uprawniającym do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych jest złożenie formalnego wniosku.

Stosowny wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy Lubiewo, w biurze nr 5 lub 7, w dniach i godzinach pracy Urzędu – podpisując wniosek podpisem osobistym,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Na dzień 01.05.2023 r. gmina posiada na sprzedaż wskazany sortyment węgla: 

ORZECH –5,24 t

Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 1900,00 zł brutto za 1 tonę do wyczerpania zapasów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z cyt. ustawą zniesione zostały limity zakupu węgla oraz regionalizacja w zakresie możliwości zakupu węgla.