Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu  „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”

Wójt Gminy Lubiewo informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 05.01.2017 r. do 12.01.2017 r., w tym czasie projekt będzie dostępny na stronie internetowej www.lubiewo.pl/rewitalizacja, www.lubiewo.bip.net.pl oraz w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo biuro nr 10.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w ww. terminie :

  • w formie pisemnej na adres mailowy: ug.rudnik@lubiewo.pl,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie, biuro nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 09.01.2017 r. o godz. 1800 w Domu Kultury w Lubiewie, podczas którego zostanie omówiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych oraz złożonych uwag zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na ww. stronach internetowych.

 

Wójt Gminy Lubiewo

    /-/ Michał Skałecki