Ogłoszenie GOPS

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZAD GMINNY

W LUBIEWIE

INFORMUJE, ŻE

 

WYDAWANA BĘDZIE                                                                                                                                                                                                          żywność dla niżej podanych miejscowości

Z PROGRAMU

ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2014-2020”

 

Data Miejscowość Godziny wydawania
20-01-2021 Bysławek 14:00 do 14:45
20-01-2021 Minikowo i Zamrzenica 14:45 do 15:30
20-01-2021 Płazowo i Szumiąca 15:30 do 16:15
20-01-2021 Wełpin i Teolog 16:15 do 17,00
20-01-2021 Bysław 17:00 do 17:45
21-01-2021 Sucha i Cierplewo 14:00 do 14:45
21-01-2021 Klonowo 14:45 do 15:30
21-01-2021 Trutnowo 15:30 do 16:15
21-01-2021 Lubiewice 16:15 do 17:00
21-01-2021 Lubiewo 17:00 do 17:45

 

 

 

Żywność będzie wydawana w Świetlicy w Bysławku tylko w dniu podanym na ogłoszeniu!