Odprawa roczna z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych

W dniu 2 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyła się odprawa roczna z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych. W spotkaniu, któremu przewodniczyła Pani Joanna Jastak, Wójt Gminy Lubiewo, wzięli udział szefowie służb, inspekcji i straży z terenu powiatu tucholskiego oraz szefowie zakładów pracy i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Lubiewo. Na spotkaniu dokonano podsumowania za 2022 r. w zakresie działań podejmowanych przez poszczególne służby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubiewo. Przedstawiono również plany na 2023 r. w zakresie doskonalenia systemu wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Pani Magdalena Hoppe Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz wojskowych wygłosiła prezentację nt. działań podejmowanych przez Gminę Lubiewo w 2022 r. oraz przedstawiła plany na rok 2023. Treść prezentacji dostępna jest pod artykułem. Pani Wójt Joanna Jastak podziękowała za dotychczasową pracę, za wsparcie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkim przedstawicielom służb i instytucji na co dzień współpracującym z Gminą Lubiewo.

W spotkaniu uczestniczyli:

– Pan Dariusz Goźliński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

– Pan Paweł Karpus- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

– Pan Marcin Urban- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

– Pan Tadeusz Juraszewski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubiewie

– Pan Paweł Urban- Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubiewie

– Pan Marek Gackowski- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica

– Pani Pamela Pająkowska- Starszy Inspektor Weterynaryjny Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Tucholi

– Pan Tomasz Kowalski – Funkcjonariusz Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

– Pani Zofia Reszka- Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo

– Pan Wojciech Słupiński – Radny Rady Gminy Lubiewo, Sołtys Sołectwa Bysław

– Pan Mirosław Winowiecki- Radny Rady Gminy Lubiewo, Sołtys Sołectwa Klonowo

– Pan Tomasz Bonk- Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, Z-ca Wójta Gminy Lubiewo

– Pani Justyna Glama- Zastępca Dyrektora Banku Spółdzielczego w Lubiewie

– Pan Mirosław Look- Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH” w Klonowie

– Pan Karol Górka- Pełnomocnik Zakładu Produkcyjno- Usługowo- Handlowego JK Miłosz Kiedrowski

– Pani Jolanta Kowalska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie

– Pan Roman Chmara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu

– Pani Weronika Łepek- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie

– Pani Joanna Baumgart- Biblioteka Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

– Pani Dorota Tomczyk – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Lubiewie

Pliki do pobrania