Odbiór odpadów wielkogabarytowych

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informuję, iż w czerwcu 2021 r.na terenie Gminy Lubiewo zostanie przeprowadzona zbiórka odpadówwielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych
z nieruchomości zamieszkanych.

Terminy wywozu odpadów:

08.06.2021 r. (wtorek)– Klonowo, Minikowo, Zamrzenica

09.06.2021 r. (środa)– Sucha, Cierplewo, Sokole Kuźnica,Wielonek

16.06.2021 r. (środa) – Lubiewo, Lubiewice, Truntowo, Brukniewo, Bruchniewo, Koźliny

21.06.2021 r. (poniedziałek) – Bysław, Płazowo, Szumiąca, Wandowo

24.06.2021 r. (czwartek)– Bysławek, Wełpin, Teolog

Osoby posiadające wymienione odpady proszone są ozgłoszenie
do Urzędu Gminy w Lubiewie zamiaru ich wywiezienia.

Zgłoszenia przyjmują:

do 2 czerwca 2021 r.

Pani Katarzyna Mrozik numer telefonu  52 3349310 wew. 30

Pani Magdalena Hoppe numer telefonu  52 3349310 wew.41

Pani Agnieszka Pieczka nr telefonu 52 3349310

Ważne:

  • Mieszkańcy, którzy zgłoszą potrzebę wywozu wymienionych odpadów proszeni są o wystawienie ich przed posesję w dniu wywozu do godziny 6:00. Wystawione odpady nie powinny zagrażać bezpieczeństwu ludzi i ruchu drogowego.
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Joanna Jastak