Odbior inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo”.

Odsłony: 0

W dniu 13 grudnia bieżącego roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo”.
W ramach rozbudowy ul. Polnej w Bysławiu na całym odcinku wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz kanalizację deszczową i zmodernizowano wodociąg. Powstało również wyniesione skrzyżowanie ul. Polnej, Kwiatowej i Wiatrakowej oraz wyniesione przejście dla pieszych obok bloków. Ponadto doświetlono przejścia dla pieszych oraz wybudowano oświetlenie drogowe. W ramach budowy drogi Sucha Przydatki-Cierplewo powstał bitumiczny odcinek drogi pomiędzy Cierplewem a drogą gminną na 010643C Sucha-Cierplewo z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zakrętach oraz przy wybudowanym w ramach inwestycji peronie autobusowym. Wykonawcą prac było SOLO Duo Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Łączny koszt prac budowlanych wyniósł 2 607 226,71 zł brutto. Realizacja inwestycji była możliwa tylko dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 334 338,76 zł, pozostała kwota to wkład własny Gminy Lubiewo.