Odbiór inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek”

Odsłony: 1

W dniu 03.01.2023 r. dokonano odbioru ww. inwestycji na kwotę 301.350,00 zł brutto. Przedsięwzięcie obejmowało budowę sieci wodociągowej o dł. ok 400 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok 430 m. Wybudowana sieć wodociągowa uzbrojona została w hydranty naziemne żeliwne oraz zasuwy, natomiast sieć kanalizacyjna sanitarna w studnie rewizyjne i studzienki kanalizacyjne.

Wykonawcą robót budowlanych była firma PROJWOS Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki z Chojnic.

Ww. jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 295.232,00 zł oraz ze środków budżetu gminy.

Natalia Selke-Klamczyńska