KOMUNIKAT

         Przypominam, że zgodnie z §19 Uchwały NR XXIII/184/20 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2020 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo  w okresie od 15 marca do 31 marca  przeprowadza się obowiązkową deratyzację (odszczurzanie) na terenie nieruchomości. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.

OBSZARY PODLEGAJĄCE DERATYZACJI

1) obszar obejmujący Sołectwo Bysław

2) obszar obejmujący Sołectwo Bysławek

3) obszar obejmujący Sołectwo Cierplewo

4) obszar obejmujący Sołectwo Klonowo

5) obszar obejmujący Sołectwo Lubiewice

6) obszar obejmujący Sołectwo Lubiewo

7) obszar obejmujący Sołectwo Minikowo

8) obszar obejmujący Sołectwo Płazowo

9) obszar obejmujący Sołectwo Sucha

10) obszar obejmujący Sołectwo Trutnowo

11) obszar obejmujący Sołectwo Wełpin