Obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Bysławiu oficjalnie otwarty

W poniedziałek, 14 września br. oficjalnie został oddany do użytku obiekt sportowy, zbudowany przy Szkole Podstawowej w Bysławiu.

Przepiękna, słoneczna pogoda zgromadziła na nowej płycie boiska uczniów szkoły podstawowej, wychowanków przedszkola samorządowego, grono nauczycielskie oraz gości, wśród których byli:

 • Bartłomiej Bartnicki – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do spraw sportu i turystyki,
 • Joanna Jendykiewicz – Owczarek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • Michał Mróz – Starosta Powiatu Tucholskiego,
 • Waldemar Kierzkowski – członek Zarządu powiatu tucholskiego,
 • Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo z pracownikami urzędu zaangażowanymi w realizację zadania,
 • Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo wraz z radnymi Rady Gminy,
 • Tomasz Bonk – zastępca wójta i zastępca kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo,
 • Jerzy Bogusławski – kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo,
 • Wojciech Głogowski – Proboszcz Parafii w Bysławiu,
 • Janusz Zawadziński – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi,
 • Roman Chmara, Dorota Hass – Goliszek i Jolanta Kowalska – Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo,
 • Medard Kulczyk – członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
 • Mariusz Kowalski – członek Zarządu i trener Akademii Piłkarskiej Gminy Lubiewo.

 

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka  w Bysławiu i odśpiewaniu hymnu państwowego.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Jastak – Wójt gminy Lubiewo, która wyraziła swoją radość z powstania nowego obiektu sportowego, tym bardziej, że starania o ten obiekt trwały już od 2016r. Jak podkreśliła jest on wspólnym sukcesem – władz samorządowych obecnej kadencji, Pana Wójta Michała Skałeckiego
i radnych minionej kadencji, a także osób, którzy współpracują z Gminą Lubiewo w osobach p. Łukasza Schreibera – ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, p. Mariusza Kałużnego – posła na Sejm Rzeczypospolitej, p. Mikołaja Bogdanowicza – Wojewody Kujawsko – Pomorskiego czy p. Bartłomieja Bartnickiego  – doradcę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. sportu i turystyki.

Dla Gminy Lubiewo, realizacja tego rodzaju inwestycji jest ogromnym wyzwaniem, budżet nie pozwalał na wyłożenie  wszystkich środków z naszych dochodów, dlatego też trzyletnie starania poprzez składanie wniosków o dofinansowanie, zakończone sukcesem.

Zgodnie z umową, zakończenie budowy miało nastąpić na koniec czerwca 2021r., jednakże sprawnie przeprowadzona procedura przetargowa, korzystna dla Gminy i Ministerstwa Sportu, profesjonalny wykonawca oraz bardzo sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły zrealizowanie zadania w całości już
w bieżącym roku.

Kompleks składający się z boiska piłkarskiego, 200 metrowej bieżni okrężnej 4 – torowej, 100 metrowej bieżni prostej 4 – torowej i skoczni do skoku w dal powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 223 850,00zł, w tym dofinansowanie 50% i wkład własny Gminy Lubiewo również 50%.

Jeszcze w trakcie budowy, wspólnie z p. dyrektorem Romanem Chmarą poczyniono uzgodnienia dotyczące poprawy estetyki i funkcjonalności obiektu poprzez realizację np. dodatkowych utwardzeń, ogrodzenia parkingów i innych drobnych przedsięwzięć. Prace te wykonują pracownicy Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo pod kierownictwem Pana kierownika Jerzego Bogusławskiego oraz pracownicy obsługi ze szkoły.

Pani Wójt podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie tego obiektu oraz za organizację  uroczystości oficjalnego otwarcia.  Specjalne podziękowanie kierujemy do mediów, którzy promowali inwestycję od samego początku jej powstawania aż do mementu uroczystego otwarcia.

Kolejni goście również składali gratulacje, podziękowania i życzenia, by obiekt służył wszystkim jak najdłużej, a korzystający z niego osiągali coraz to lepsze wyniki w nauce. Nie zabrakło również prezentów w postaci piłek, bloków startowych czy kijków do nordic walking.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu, Pan Roman Chmara podziękował wszystkim za zaangażowanie w powstanie tego długo wyczekiwanego obiektu, a do uczniów zwrócił się z przesłaniem, że sam obiekt nie zapewni sukcesów sportowych, potrzebna jest determinacja, systematyczność i chęć zdobywania coraz lepszych wyników.

Kolejne punkty to poświęcenie obiektu, którego dokonał Ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz Parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Bysławiu, ślubowanie uczniów i wychowanków przedszkola, którzy przyrzekali, że  będą współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji
i uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru szkoły.

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi i przekazanie obiektu społeczności szkolnej. W tym czasie w niebo pofrunęło kilkadziesiąt różnokolorowych balonów.

Uroczystość zakończono hymnem Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Bysławiu i wyprowadzeniem sztandaru.

Od tej chwili na obiekcie „rządzili” uczniowie, którzy zaprezentowali układ taneczny, rozegrali mecz towarzyski oraz wypróbowali nową bieżnię w sztafecie 400 x 100m.

 

Wioletta Szymczak