Obecnie realizowane inwestycje drogowe na drogach gminnych

Obecnie realizowane inwestycje drogowe na drogach gminnych:

  1. Przebudowa drogi gminnej 010610C Zamrzenica- Klonowo od km 0+000 do km 5+700.
  2. Przebudowa drogi gminnej 010604C Iwiec- Bysław od km 0+000 do km 2+700.
  3. Przebudowa drogi gminnej 010614C Klonowo- Sucha od km 0+000 do km 3+904.

Umowa z Wykonawcą została podpisana na dwie drogi tj. Klonowo- Sucha oraz Iwiec Bysław natomiast na trzecią ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. Drogi są budowane dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 3 milionów 900 tysięcy złotych.

Wartość robót drogowych:

  1. Droga Klonowo- Sucha- 2 319 288,00 PLN; termin wykonania: 19.11.2018r.
  2. Droga Iwiec- Bysław- 1 606 380,00 PLN; termin wykonania: 30.11.2018r.