O projekcie

Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie. Rośnie liczba użytkowników Internetu, a z zarazem jego zasoby, oraz możliwości jakie daje nam sieć. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy i rozrywki. Internet jest nie tylko źródłem wiedzy i informacji, środkiem wymiany handlowej czy komunikacji, ale również życia towarzyskiego i kulturalnego.

Różnorodność, z jaką spotykamy się w Internecie, pozwala stwierdzić, że nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stają się doskonałym narzędziem do zmniejszenia nierówności społecznych a tym samym do zwiększenia szans życiowych osób wykluczonych. Tym założeniom odpowiada realizowany przez Gminę Lubiewo projekt “Lubiewo-Internet-Edukacj@” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 “Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.  Całkowita wartości projektu wynosi 14 605 152,95 zł i jest w stu procentach finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jest to największy projekt w historii Gminy Lubiewo i jeden z 10 największych projektów w Polsce. Jego wartość stanowi, prawie połowę środków jakie Gmina Lubiewo pozyskała w ostatnich 10 latach z Unii Europejskiej ( razem ok. 30 mln  zł ).

Główne cele projektu to:

  • Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 650 gospodarstw domowych, zgodnie z założeniami Regulaminu (stanowi to ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Lubiewo;
  • W ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu wyposażone zostanie 14 jednostek podległych samorządowi. W sumie do szkół, bibliotek i świetlic trafi 165 komputerów;
  • Wybudowanie 49 km sieci światłowodowej obejmującej swym zasięgiem teren całej gminy, łączącej wszystkie jednostki podległe Gminie Lubiewo.

                W tytule projektu zawarte jest całe sedno cyfrowej gminy – Lubiewo – gmina, jako obszar terytorialny, Internet – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK), Edukacj@ – obejmująca wszystkie grupy społeczne począwszy od najmłodszych a na seniorach kończąc. Cyfrowa gmina, to cyfrowa szkoła i administracja. Polskie szkoły od końca lat 90-tych ubiegłego stulecia były wyposażone w pracownie komputerowe, w których głównym celem było nauczanie info

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ