Nowy – stary dyrektor Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubiewo, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Wójt Joanna Jastak przedłużyła pełnienie funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” Pani Dorocie Hass – Goliszek na kolejne 5 lat tj. do 31 sierpnia 2026r.

Pani Dyrektor w przedszkolu pracuje już od 1990r. a funkcję dyrektora pełni nieprzerwanie
od 1996r. Te ponad 25 lat to stały rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubiewo. Obecnie w strukturze przedszkola samorządowego funkcjonuje już 9 oddziałów przedszkolnych,
do których uczęszcza 192 przedszkolaków. Od 1 września br. do struktury przedszkola dołączyła placówka w Suchej, po likwidacji Szkoły Filialnej. Ponadto, z edukacji przedszkolnej korzystają dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubiewie i Szkole Podstawowej w Klonowie.

Oficjalna uroczystość wręczenia aktu przedłużenia funkcji dyrektora dla pani Doroty Hass – Goliszek miała miejsce w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Pani Wójt gratulowała Pani Dorocie dotychczasowych osiągnięć, kompetencji, entuzjazmu, wytrwałości i życzyła na kolejne lata niewyczerpanej energii, zdrowia i przychylności zawodowego lokalnego środowiska.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania Pani Marty Muntowskiej, która od nowego roku szkolnego pełni funkcję wicedyrektora.

Druga część spotkania to merytoryczna dyskusja z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy o  problemach, akcji szczepień, planowanych projektów inwestycyjnych i edukacyjnych czy sytuacji kadrowej.

Pani Wójt, na ręce dyrektorów złożyła życzenia dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i uczniów życzenia „normalnego” roku, sukcesów i wszelkiej pomyślności.