Nowa forma składania wniosków o płatność w PP Czyste Powietrze

Informujemy, że wprowadzona została możliwość składania wniosków o płatność w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, także w formie formularza online.

Formularz dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosku o płatność. Formularz online posiada pełną funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

W dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków w formie interaktywnego formularza PDF. Wniosek o płatność wraz z załącznikami można zatem złożyć:

  • ·       jako formularz online dostępny w Generatorze Wniosków o Dofinansowane (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl. W przypadku potwierdzenia dokumentu podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wniosek wysyła się jedynie za pośrednictwem GWD, w przeciwnym przypadku, wniosek należy złożyć także w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem, lub
  • ·       jako interaktywny formularz pdf, dostępny na Portalu Beneficjenta lub stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu. Wniosek oraz załączniki składa się w wersji papierowej (np. korzystając
    z poczty, kuriera, pośrednika lub osobiście) lub elektronicznej korzystając z platformy ePUAP (wnioski przesłane e-mailem nie są uwzględniane).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność
w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Formularz wniosku w postaci interaktywnego formularza PDF, protokół odbioru prac wykonawcy, instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na Portalu Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja.

Wniosek, załączniki oraz inne przydatne informacje zostały umieszczone także na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu: https://wfosigw.torun.pl/strona-388-rozliczenie_inwestycji_od_15_maja_2020r.html

źródło: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-662-nowa_forma_skladania_wnioskow_o.html

 

Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Gminy przy wsparciu pracownika Urzędu p. Magdaleny Hoppe z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. nr 7 w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do godziny 14.00.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 52 3349310 wew. 41