Niezwykła siłownia plenerowa w Suchej

Odsłony: 0

Mieszkańcy sołectwa Sucha w przeddzień wakacji otrzymali piękny prezent w postaci plenerowej siłowni z elementami placu zabaw. Fundatorem inwestycji była firma DE HEUS – ekspert w żywieniu zwierząt i lider w dostarczaniu rozwiązań żywieniowych wśród polskich firm paszowych.
18 czerwca wspomniana firma przy udziale p. sołtysa, członków rady sołeckiej, strażaków miejscowej OSP i urzędu gminy w Lubiewie zorganizowała piknik z okazji oddania do użytku siłowni.
Radości nie kryli mieszkańcy, szczególnie dzieci ale również p. Wójt Joanna Jastak i p. sołtys Zbigniew Karwasz. Podziękowania skierowane były do wszystkich pracowników firmy DE HEUS, ale najwięcej słów uznania skierowanych było do Pani Katarzyny Tomaszewskiej – pracownicy DE HEUS, która była główna inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięcia.
Firma DE HEUS oprócz swojej podstawowej działalności jest firmą społecznie odpowiedzialną, czyli dbającą o etykę, społeczeństwo i ekologię, utrzymującą relacje z interesariuszami. Od 2016r. prowadzi program prospołeczny „Działamy i wspieramy”. W ramach programu pracownicy De Heus, zwani wolontariuszami tworzą i realizują projekty, kontaktują się ze społecznościami oraz władzami lokalnymi, poznając ich potrzeby. Następnie realizują przedsięwzięcia, angażując i inspirując społeczność do działania. Im samym działanie i wspieranie przynosi satysfakcję z niesienia pomocy i dawania dobra. Pozwala także rozwijać pasje oraz zdobywać i kształtować wiele umiejętności.
Przez cztery lata firma zrealizowała kilkanaście różnych projektów, w tym budowa siłowni w Suchej.
Wartość przekazanych przez firmę DE HEUS urządzeń, ogrodzenia, impregnatów, paliwa oraz koszt zorganizowania pikniku wyniósł łącznie ponad 30 tyś. zł. Koszty opracowania dokumentacji technicznej pokryto ze środków funduszu sołeckiego Suchej i Gminy Lubiewo, a pracę jaką wykonali strażacy OSP Sucha, członkowie Rady Sołeckiej Suchej z p. sołtysem na czele można tylko wycenić miarą dobrego serca i społecznego zaangażowania.