Nieodpłatna zbiórka odpadów rolniczych od rolników

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w dniach 20-22.07.2020 r. w godz. 8.00-12.00 odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów rolniczych od rolników którzy złożyli odpowiednie deklaracje inwentaryzacyjne w ubiegłym roku. Miejsce zbiórki to PSZOK (oczyszczalnia ścieków) w Bysławiu, przy ul. Słonecznej 6, 89-510 Bysław. Najkorzystniejszą ofertę na : „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lubiewo w 2020 r.” przedstawiła firma KAR-SUR Małgorzata Karnowska, ul. Sygietyńskiego 9, 86-100 Świecie. Wskazana firma zajmuje się skupem surowców wtórnych. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie – złożone i związane. Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów: folie rolnicze, tunelowe, ogrodnicze; folia po balotach sianokiszonek; siatki do owijania balotów; worki po nawozach; sznurki rolnicze; opakowania typu BIG-BAG. W ramach programu nie przewiduje się odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek.