Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza chętnych na bezpłatne szkolenie z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Odsłony: 0

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza chętnych na bezpłatne szkolenie z zarządzania dziedzictwem lokalnym, które odbędzie się w dniach 18-19 października, w Tucholi. Szkolenie skierowane jest do urzędników gmin/powiatów/ miast oraz do organizacji pozarządowych, muzeów, liderów lokalnych, LGD, przedsiębiorców, właścicieli zabytków – słowem do tych osób i organizacji, których działania są związane z lokalnym dziedzictwem materialnym i niematerialnym.

Skuteczne zarządzanie dziedzictwem lokalnym pozwala nie tylko na jego ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń, ale też wyzwala jego potencjał rozwojowy i wpływa pozytywnie na życie społeczności. Proces ten obejmuje działania zarówno odnoszące się bezpośrednio do ochrony dziedzictwa, jak i wiele innych zagadnień lokalnych. Dlatego optymalne jest, jeśli w szkoleniu biorą udział osoby zajmujące się nie tylko zabytkami, ale i planowaniem przestrzennym, edukacją, promocją, turystyką, przedsiębiorczością czy partycypacją społeczną.

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez  ekspertów z wielu dziedzin, oraz nastawione na aktywną pracę uczestników w oparciu o lokalne sprawy i zagadnienia. Podczas szkolenia jest też czas na indywidualne konsultacje (taką potrzebę należy zgłosić przed szkoleniem).

 

Ramowy program szkolenia:

1 dzień:

9.00 – 9.20 Przywitanie, przedstawienie ekspertów i uczestników
9.20 – 10.00 Wprowadzenie
10.00 – 10.40 Identyfikacja dziedzictwa
10.40 – 10.55 Przerwa kawowa

Praktyka zarządzania dziedzictwem
10.55 – 11.40 Dziedzictwo w planowaniu strategicznym rozwoju gminy
11.40 – 12.55 Praca warsztatowa w grupach
12.55 – 13.10 Przerwa kawowa
13.10 – 13.30 Zagrożenia dla dziedzictwa
13.30 – 15.10 Narzędzia prawne ochrony zabytków
15.10 – 15.30 Pytania, dyskusja
15.30 – Obiad

Po obiedzie: Czas na pytania i konsultacje indywidualne z ekspertami

2 dzień:

Praktyka zarządzania dziedzictwem

9.00 – 9.45 Jak angażować społeczność lokalną w działaniach

 

Praca warsztatowa: partycypacja

9.45 – 10.30 Jak edukować o lokalnym dziedzictwie
10.30 – 11.10 Jak rozwijać przedsiębiorczość lokalną opartą o dziedzictwo
11.10-11.25 Przerwa kawowa
11.25 – 11.55 Sposoby na zagospodarowanie zabytków – nowe funkcje
11.55: 12.40 Realizacja projektów i źródła finansowania
12.40 – 12.55 Przerwa kawowa
12.55 – 15.30 Praca warsztatowa
15.30 Obiad

Osoby zdecydowane na odbycie szkolenia proszone są o zgłoszenie uczestnictwa droga mejlową do p. Aleksandry Chabiery (NID), na adres: achabiera@nid.pl
Wszelkie informacje pod w/w adresem mejlowym lub telefonicznie: 022 551 56 79