Narada z Sołtysami – 22 czerwca br.

W dniu 22 czerwca br. na wniosek Pani Wójt Joanny Jastak odbyła się narada z sołtysami. Głównym tematem było omówienie organizacji dożynek gminnych w 2022 roku. Dożynki odbędą się w ostatnią niedzielę wakacji tj. 28 sierpnia br. na plaży w Bysławiu. Gospodarzami tegorocznego święta plonów będą dwa sołectwa Płazowo i Wełpin. Jak co roku Sołectwa mogą przygotować Witacz Dożynkowy.

Podczas narady Pani Wójt omówiła realizację inwestycji na terenie Gminy Lubiewo z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego oraz bieżącą realizację funduszu sołeckiego. Pani Zofia Reszka Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pan Tomasz Bonk Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo przekazali informacje m.in. na temat utrzymania czystości, wykoszeń czy zmiany statutów sołectw. W sprawach bieżących omówiono wolne wnioski sołtysów.