Narada roczna z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Lubiewo

W dniu 26.02.2019 r. w celu sprawnego wdrożenia „Planu działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2019 r.” w Urzędzie Gminy Lubiewo odbyła się narada roczna  z kierownikami zakładów pracy oraz pracownikami zajmującymi się realizacją tych zadań. Na odprawę zaproszono radnych, sołtysów byli również Komendant Powiatowy Policji nadkom. mgr Wiesław Gapa, Powiatowy Lekarz Weterynarii Michał Mikołajczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tucholi dh Paweł Urban, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiewie dh Tadeusz Juraszewski, Komendant Straży Leśnej Marek Gromek.