Narada roczna dotycząca realizacji zadań zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności a także zadań obronnych na 2020 r.

W dniu 18.02.2020 r. w celu sprawnego wdrożenia „Planu działania Wójta Gminy Lubiewo w zakresie realizacji zadań zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2020 r.” oraz „Planu działania Wójta Gminy Lubiewo w zakresie realizacji zadań obronnych na 2020” w Urzędzie Gminy Lubiewo odbyła się narada roczna  z kierownikami zakładów pracy oraz pracownikami zajmującymi się realizacją tych zadań. Na odprawę zaproszono radnych, sołtysów, dyrektorów szkół byli również Komendant Powiatowy Policji nadkom. mgr Wiesław Gapa, Powiatowy Lekarz Weterynarii Michał Mikołajczak, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński, Dyrektor PSS-E w Tucholi Justyna Szulc, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi, Komendant Straży Leśnej Marek Gromek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tucholi dh Paweł Urban, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiewie dh Tadeusz Juraszewski.