Należności z tytułu III raty podatków

Odsłony: 0

Informuję, że w uzgodnieniu z Sołtysami należności z tytułu III raty podatków można regulować u Sołtysów w miejscu zamieszkania w sołectwach: Bysławek, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice – 1415 września 2022 r.,od godz. 1530 , Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo, Cierplewo.

Sołectwo Bysław wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w remizie Domu Strażaka w następujących dniach: od 12 do 15 września 2022 r.w godz. 1000 do 1200oraz 1600 do 1800.

Sołectwo Wełpin wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w świetlicy wiejskiej: 15 września 2022 r., tj, czwartek, w godz. 1800 do 1900

można dokonywać płatności za podatki przelewem na konto

80 8144 0005 2008 0080 1270 0002 lub bezpośrednio w banku