Należności z tytułu II raty podatków

Odsłony: 0

Informuję, że w uzgodnieniu z Sołtysami należności z tytułu II raty podatków można regulować u Sołtysów w miejscu zamieszkania w sołectwach: Bysławek, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo, Cierplewo.

Sołectwo Bysław wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w Domu Strażaka w następujących dniach: od 10 do 15 maja 2021 r. w godz. 1000 do 1200 oraz 1600 do 1800.

Sołectwo Wełpin wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w świetlicy wiejskiej:14 maja 2021 r., tj, piątek w godz. 800 do 1000

Osoby, które będą dokonywały wpłat u sołtysów proszone są  o zachowanie szczególnej ostrożności (maseczki, rękawiczki).

Apeluję o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych   z Covid-19 oraz zachęcam do dokonywania płatności za podatki przelewem na konto 80 8144 0005 2008 0080 1270 0002 lub bezpośrednio w banku.