Należności z tytułu I raty podatków

Informuję, że w uzgodnieniu z Sołtysami należności z tytułu I raty podatków można regulować u Sołtysów w miejscu zamieszkania w sołectwach: Bysławek, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo, Cierplewo.

Sołectwo Bysław wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w Domu Strażaka w następujących dniach: od 10 do 12 marca oraz od 14 do 15 marca 2022 r. w godz. 1000 do 1200 oraz 1600 do 1800.

Sołectwo Wełpin wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w świetlicy wiejskiej: 11 marca 2022 r., tj, piątek, w godz. 800 do 1000  i  12 marca 2022 r., tj, sobota, w godz. 1500 do 1600

Osoby, które będą dokonywały wpłat u sołtysów proszone są  o zachowanie szczególnej ostrożności (maseczki, rękawiczki).

Apeluję o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19 oraz zachęcam do dokonywania płatności za podatki przelewem na konto 80 8144 0005 2008 0080 1270 0002 lub bezpośrednio w banku.