Najlepsi z najlepszych w Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

W przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Lubiewo Mirosławem Winowieckim i Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Wiolettą Szymczak  spotkali się z uczniami, którzy znaleźli się w gronie „Najlepszych z najlepszych roku szkolnego 2016/2017”.  Wśród tego zaszczytnego grona znalazło się 47 uczniów z Zespołu Szkół w Lubiewie i w Bysławiu, którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyższą.

Najwyższą średnią w Gminie Lubiewo uzyskała absolwentka Gimnazjum im. Ks. Piotra Sosnowskiego Zespołu Szkół w Bysławiu Agnieszka Grzymska. Uzyskała imponujący wynik  5,67. Drugie miejsce ex aequo osiągając średnią 5.60 zajęły Zofia Zakryś  absolwentka Gimnazjum im. Ks. Piotra Sosnowskiego Zespołu Szkół w Bysławiu oraz Natalia Nelke uczennica klasy IIa Gimnazjum Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie.

Najzdolniejszym uczniom towarzyszyli: dyrektor Zespołu Szkół w Bysławiu Roman Chmara, szkolny pedagog Hanna Ostrowicka oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Lubiewie Roman Gulatowski.

Wręczenie listów gratulacyjnych oraz nagród finansowych odbyło się w Urzędzie Gminy w Lubiewie na sali sesyjnej. Spotkanie upłynęło w atmosferze gratulacji, dumy z dokonanych przez uczniów osiągnięć oraz życzeń osiągania równie wspaniałych sukcesów jak dotychczas. Uczniowie oprócz listów gratulacyjnych otrzymali nagrody pieniężne.

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubiewie wyróżniający się w nauce
ze średnią powyżej 5,00 w roku szkolnym 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa

IVa

 1. Maria Junka – 5,00
 2. Jakub Sikorski – 5,09
 3. Wiktoria Regent – 5.00

 

IVb

 1. Mateusz Junka – 5.27
 2. Jakub Piasek – 5.36

 

VIb

 1. Zuzanna Kiełpikowska – 5.08
 2. Kacper Minikowski – 5.40
 3. Oliwia Weyna – 5.33

 

Gimnazjum

Ia

 1. Marcel Gulatowski – 5,36

 

IIa

 1. Patrycja Gensikowska – 5.47
 2. Anna Grzywacz – 5.07
 3. Kamil Jendryczka – 5.40
 4. Natalia Nelke – 5.60
 5. Martyna Zabłocka – 5.07

III a

 1. Martyna Kujawa – 5.13
 2. Kacer Mróz – 5,20

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Bysławiu wyróżniający się w nauce
ze średnią powyżej 5,00 w roku szkolnym 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa

 

IV b

 1. Przydryga Patrycja-5,36
 2. Topolińska Oliwia-5,18
 3. Nowakowska Maja-5,09
 4. Deja Wiktoria-5,09
 5. Łepek Karol-5,00
 6. Topoliński Oskar-5,00

 

IV a

 1. Marika Walczak- 5,18
 2. Kinga Czarnowska- 5,09
 3. Julianna Śledź- 5,09
 4. Marta Selka – 5,09

 

V a

 1. Hubert Nowak- 5,00
 2. Jan Powalski- 5,00

 

V b

 1. Monika Czerwieńska – 5,25
 2. Michał Parzyszek – 5,08
 3. Aleksandra Gwizdała – 5,00

 

VIa

 1. Konrad Łyczywek- 5,08

 

VI b

 1. Szymon Kutnik – 5,42
 2. Natalia Muszczak – 5,17
 3. Paulina Recka – 5,17
 4. Aleksandra Finc – 5,08
  5. Patrycja Dębicka – 5,00

 

Gimnazjum:

 

I a

 1. Amelia Gracz- 5,47
 2. Urban Honorata- 5,40
 3. Aleksandra Pieczka- 5,40
 4. Aneta Bączkowska- 5,33
 5. Marta Walczak – 5,27
 6. Iga Nowakowska- 5,27

 

II a

 1. Paweł Jankowski – 5,13
 2. Martyna Słupińska – 5,00

 

III a

 1. Agnieszka Grzymska – 5,67
 2. Zofia Zakryś – 5,60

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje za uzyskane wyniki, a słowa podziękowania kierujemy do rodziców i nauczycieli, bez których zaangażowania sukcesy nie byłyby możliwe do osiągnięcia.