Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego do 5 grudnia!!!

Odsłony: 0

Przypominamy że 5 grudnia (poniedziałek) 2022 r. upływa termin na składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Stosowny wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy Lubiewo, w biurze nr 8, w dniach i godzinach pracy Urzędu – podpisując wniosek podpisem osobistym,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Ilość paliwa stałego dostępna do jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

1)     1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

2)     1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2000 zł brutto za 1 tonę (3000 zł brutto za 1,5 t) .

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla!!!