Nabór na kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ na wypoczynek letni zorganizowany w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w FUNCE, w Borach Tucholskich.

 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, urodzonych po 01 stycznia 2004 roku i których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

INFORMACJE O KOLONII :

 

Wypoczynek zorganizowany będzie w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej  w Funce Ośrodek w Borach Tucholskich ul. Funka 3 89-606 Charzykowy

 

Terminy:

1 TURNUS: 25.07-02.08.20

2 TURNUS: 3-11.08.20

3 TURNUS: 12-20.08

4 TURNUS: 21-29.08

 

KOSZT KOLONII : 300 ZŁ – jest to całkowity koszt ponoszony przez rodziców.

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO

ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA NA KOLONIĘ  :

 

  1. Wypełniona karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami (razem 4 strony)
  2. Zaświadczenie z KRUS potwierdzające, że jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Ten dokument jest potrzebny w ORYGINALE.
  3. Potwierdzenie przelewu na kwotę 300 zł z tytułem : imię i nazwisko dziecka, numer turnusu.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, BY ADRES I DANE RODZICA NA KARCIE KWALIFIKACYJNEJ BYŁ TAKI SAM JAK NA ZAŚWIADCZENIU O UBEZPIECZENIU WYDANYM PRZEZ KRUS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA KOLONIE?

 

  1. NALEŻY WYSTĄPIĆ DO KRUSU O ZAŚWIADCZENIE WYSTAWIONE NA RODZICA O POSIADANIU UBEZPIECZENIA.
  2. KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ, POTWIERDZENIE PRZELEWU ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z KRUS PROSIMY WYSŁAĆ NA ADRES: FUNKA 3, 89-606 CHARZYKOWY. NA KOPERCIE PROSIMY NAPISAĆ „ZAPIS NA KOLONIĘ KRUS”

Kartę kwalifikacyjną proszę pobrać ze strony www.funka.pl/krus, na karcie musi widnieć taki sam adres jak na zaświadczeniu z KRUS.

Przelewu kwoty 300 zł na poczet obozu prosimy dokonać na konto: 26 8147 0002 0011 2455 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Czersku tytułem: imię i nazwisko dziecka, numer turnusu.

  1. PO OTRZYMANIU DOKUMENTACJI ORGANIZATOR ZAPISUJE DZIECKO NA LISTĘ OBOZU, O CZYM POINFORMUJEMY TELEFONICZNIE.

 

 

Miejsce obozu: Obóz odbywać się będzie w Harcerskim Ośrodku w Funce, w Borach Tucholskich nad jeziorem Charzykowskim. Dzieci będą zakwaterowane w domkach murowanych z łazienkami, w pokojach 4 osobowych. Wyżywienia zapewniamy na miejscu w stołówce Ośrodka. Dzieci będą pod opieką wykwalifikowanej kadry.

 

Program obozu: Kolonia pod hasłem: „Moje zdrowe wakacje” zakłada między innymi wycieczkę autokarową do Słowińskiego Parku Narodowego nad morze. Ponadto każdego dnia dzieci będą miały  zajęcia sportowe (wycieczki rowerowe, nauka pływania kajakiem i rowerem wodnym, zajęcia żeglarskie, gry zespołowe, wycieczki piesze, olimpiadę obozową. Zajęcia przyrodnicze i plastyczne, codzienna dawka zajęć warsztatowych z zakresu ochrony zdrowia, zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego odżywiania, profilaktyki uzależnień, ratownictwa. Codziennie wieczorem atrakcje obozowe – ogniska, podchody, karaoke, konkursy, kino letnie.

 

 

Na karcie kwalifikacyjnej zaznaczyć transport jaki

 

 

ROZPOCZĘCIE OBOZU :

DOJAZD WŁASNY DO FUNKI LUB AUTOKAREM Z MIEJSCA ZBIÓRKI:

Miejsce zbiórki w dniu wyjazdu: godzina 15.00 Bydgoszcz, ul. ŁUCZNICZKA

 

ZAKOŃCZENIE OBOZU:

Dzieci można odebrać osobiście lub mogą wrócić autokarem na miejsce zbiórki: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 58 przy PKS, ŁUCZNICZKA