Możliwości ubiegania się o dotację na tworzenie miejsc pracy

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację o możliwości ubiegania się o
dotację na tworzenie miejsc pracy.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna
rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej V”.

Projekt jest realizowany na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego oraz jest adresowany do
osób fizycznych lub prawnych/grup inicjatywnych/podmiotów ekonomii
społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w
istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór wniosków jest ciągły. Aby ubiegać się o dofinansowanie
należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wnioski
oceniane będą raz w miesiącu według harmonogramu.

Ważnym jest dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji
Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia
dokumentacji.

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami
umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w
zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej V – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu
przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania
dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem
poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia
decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data
nadania przesyłki).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” zastrzega
możliwość zmiany Regulaminu naboru wraz z załącznikami.

W przypadku zmiany Regulaminu naboru, Stowarzyszenie zamieszcza na
stronie www.kpowes.org.pl  informację o jego zmianie, aktualną treść
Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się
zmianę.

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod
numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl
lub osobiście w biurze  KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego
17,  po wcześniejszym umówieniu się.

Harmonogram naboru do ścieżki PS – II  kwartał

Więcej informacji na stronie:

https://kpowes.org.pl/nabor-do-sciezki-ps-32018/?fbclid=IwAR0TnR4g2pTU4YtBMCf-6Gz5_G2u7-d4XYncv4U93tEF3qqEjj-KVrm905I

Zachęcamy do składnia wniosków do projektu.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P