Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników i domowników

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował broszurę dla tych, którzy mogą wnioskować o refundację składek.

Broszura zawiera komplet informacji na temat możliwości refundacji oraz instrukcję wypełniania wniosków.

Broszura_Refundacja_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_2020

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy