Monitoring jakości powietrza w Lubiewie

Informuję, że w dniu 21.01.2021 r. została podpisana umowa z firmą Airly Sp. z o.o.  na zakup urządzenia służącego do pomiaru jakości powietrza wraz z tablicą LED. Obecnie urządzenia znajdują się na budynku Urzędu Gminy w Lubiewie i swym zasięgiem obejmują obszar około 1 km.

 

Sensor Airly ma charakter typowo edukacyjo- informacyjny, a uzyskane za jego pomocą dane nie mogą być podstawą do wprowadzenia stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczeń powietrza. Liczymy na to, że czujnik przyniesie określony efekt prewencyjny, uświadamiając mieszkańców, jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o., czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Sensor jakości powietrza Airly mierzy koncentrację pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM10 oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Samo urządzenie nie zredukuje zanieczyszczeń, ale umożliwia sprawdzanie w czasie rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za pomocą ogólnodostępnej platformy map.airly.eu , aplikacji na system Android, iOS lub wyświetlacza LED (komunikaty w zależności od jakości powietrza w danej chwili wyświetlają się za pomocą odpowiedniej „minki”, uśmiechnięta buźka oznacza dobrą jakość powietrza, smutna minka symbolizuje złą jakość powietrza, natomiast minka niezadowolona oznacza, że powietrze jest mocno zanieczyszczone). Punkt na mapie https://airly.org/map/pl reprezentuje usytuowanie sensora, a kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego (zieleń), przez powietrze o stężeniu zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczeń (czerwony i bordowy).

Każdy mieszkaniec może za pośrednictwem gminnej strony internetowej www.lubiewo.pl lub strony map.airly.eu oraz aplikacji w telefonie komórkowym, uzyskać stale aktualizowane informacje.

W przypadku Polski normy dla pyłów PM10 są określone w następujący sposób: poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (dobowy); poziom informowania: 100 µg/m3 (dobowy); poziom alarmowy: 150 µg/m3 (dobowy). Wytyczne WHO mówią, że dobowe stężenie PM2,5 nie powinno przekraczać 25 µg/m³ (i to nie częściej niż trzy dni w roku), zaś stężenie roczne nie powinno być wyższe niż 10 µg/m³

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Lubiewo. Łączna wartość umowy wyniosła 5645,70 zł. Opłata za abonament w skali roku wynosi 1033,20 zł.

Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” przy wsparciu pracownika urzędu p. Magdaleny Hoppe z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. nr 7 w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do godziny 14.00.Kontakt telefoniczny pod numerem: 52 3349310 wew. 41

 

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak