,,Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo” – usługa

Dnia 04 marca 2021 r. została podpisana umowa z firmą ENEA na montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowościach Bysław, Bysławek i Klonowo na terenie Gminy Lubiewo. Kwotę wykonania ww. zamówienia wynegocjowano na 196.800,00 zł brutto. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 45 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

Według przedstawionego harmonogramu przez podwykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELJAN s.c. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak prace związane z wymianą 246 szt. opraw rozpoczęły się 23 marca i potrwają do 8 kwietnia br.

Wymiana opraw jest realizowana w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejskai promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej.

Natalia Selke-Klamczyńska