Modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Bysławiu

Odsłony: 0

W maju br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Bysławiu”.

Już w lipcu br. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji naszego wniosku i przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji, tj. 50 000,00zł. (Gmina dołoży do tego zdania prawie 6000,00zł).

Radość nasza była tym większa, że oprócz możliwości zrealizowania zadania, dotację otrzymały tylko 4 samorządy z województwa kujawsko – pomorskiego, a 111 w kraju.

Projekt będzie realizowany w II półroczu br. roku i dotyczy modernizacji istniejącego miasteczka ruchu drogowego usytuowanego na placu przy budynku Szkoły Podstawowej
w Bysławiu.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wykonanie prac ziemnych, utwardzenie ścieżek rowerowych na powierzchni 320m2, wykonanie oznakowania poziomego, zakupienie
i montaż oznakowania pionowego, progów zwalniających, wymianę istniejącego oświetlenia oraz wykonanie ogrodzenia terenu miasteczka ruchu drogowego.

 

Obecne miasteczko, wykonane w 2002r. w ramach prac społecznych, w które byli zaangażowani uczniowie, nauczyciele, rodzice i sponsorzy nie spełnia już żadnych norm bezpieczeństwa. Niewykonanie tej inwestycji wiązałoby się z wyłączeniem miasteczka
z użytkowania, a to z kolei przełożyłoby się negatywnie na poziom wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Adresatami projektu będą nie tylko uczniowie szkół i wychowankowie przeszkoli z terenu Gminy Lubiewo, ich rodzice czy nauczyciele, ale również, i to jest nowość, seniorzy (członkowie Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubiewa i Bysławia oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku). W ostatnim czasie zauważyliśmy konieczność wprowadzenie edukacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym również dla seniorów, którzy prowadzą bardzo aktywny tryb życia, uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach, m.in. do dużych miast, a prawo jazdy zdawali bardzo dawno temu. Planujemy systematyczne zajęcia edukacyjne również dla tej grupy naszych mieszkańców.

Miasteczko będzie wykorzystywane m.in. do:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych
  w tematach tj. pieszy w ruchu drogowym, rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego, rozpoznawanie i znaczenie znaków drogowych (pionowych
  i poziomych), przejścia dla pieszych, zasady korzystania z przejść, przyczyny wypadków drogowych, itp.
 • organizowania programów edukacyjno-profilaktycznych, np. symulacje zdarzeń drogowych podczas organizowanego cyklicznie Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”; „Mama, tata i ja znaki drogowe zna” – cykl zajęć dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców;  „Senior rowerem gna i znaki drogowe zna” – cykl zajęć dla seniorów, organizowanie cyklicznych spotkań
  z policjantami, strażakami i wielu innych ciekawych przedsięwzięć,
 • organizowania eliminacji gminnych w corocznym turnieju BRD, a być może
  i eliminacji powiatowych.

Przy realizacji zadania, z Gminą Lubiewo i Szkołą Podstawową w Bysławiu, zgodzili się współpracować:  Komenda Powiatowa Policji w Tucholi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Ochotnicza Straż Pożarna
w Bysławiu oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi.

 

Więcej o programie „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4146,Razem-bezpieczniej-6-mln-zlotych-dla-najlepszych-111-projektow-profilaktycznych.html

 

Wioletta Szymczak