Mix wodno – sportowy

Odsłony: 1

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAWODACH
MŁODZIEŻ (OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ZA ZGODĄ RODZICÓW)
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
ZGŁOSZENIA DO 2 SIERPNIA LUB W DNIU ZAWODÓW ( JEŚLI BĘDĄ MIEJSCA)
KATEGORIA:
KAJAKI TURYSTYCZNE
- RODZIC PLUS DZIECKO
- OPEN(dzieci i młodzież za zgodą rodziców)
ROWERKI WODNE
- RODZIC PLUS DZIECKO
- OPEN (dzieci i młodzież za zgodą rodziców)
KAJAKI sportowe
materac dmuchany Open (dzieci i młodzież za zgodą rodziców)

 

Regulamin

 

Cel imprezy:

Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój sportów wodnych. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie plaży w Bysławiu. oraz walorów sportowych i turystycznych gminy Lubiewo.

Organizator:

Organizatorem Zawodów jest Wójt Gminy Lubiewo, Kierownik ZK Gminy Lubiewo. Współorganizator: CWZS Stowarzyszenie Kajakowe.

Miejsce i termin

Biuro zawodów mieścić się będzie na plaży w Bysławiu.  Impreza odbędzie się w dniu 03. sierpnia 2019 roku.

Organizator zapewnia uczestnikom:

–      Sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki

–      pomoc medyczna w czasie trwania zawodów,

–      nagrody i MEDALE dla zwycięzców

Warunki uczestnictwa:

1.    Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Wszyscy uczestnicy muszą  podpisać na miejscu stosowne oświadczenie. Udział w zawodach może wziąć każdy – bez względu na wiek, płeć, umiejętności i doświadczenie kajakarskie.

Uczestnicy  startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

Zgłaszając się do startu nie trzeba posiadać własnego kajaka – Organizator zapewnia kajaki, kamizelki i wiosła.

DZIECI I młodzież mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne

a)    Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

b)    Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

Bezpieczeństwo:

1. Informacje ogólne

a)    Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.

b)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

c)    Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.

d)    Każdy uczestnik ZAWODÓW mix sportowo – wodnego (dotyczy każdej osoby niezależnie od wieku) zobowiązany jest do pływania podczas rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.

e)    Zabronione jest pod karą dyskwalifikacji nadużywanie gwizdka.

 

Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz, że został poinformowany o sposobie zabezpieczenia imprezy. Za osoby poniżej 18 roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowi.