Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, jakie trzeba spełnić warunki, aby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne. Po pierwsze mieszanka musi zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpniaPo drugie musi być utrzymana co najmniej do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia wysiewu mieszanki – w tym drugi przypadku dzień wysiewu mieszanki musi zostać podany w oświadczeniu. Dokument ten należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki.

Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

  • Imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika
  • Numer identyfikacyjny rolnika
  • Pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny
  • Nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku
  • Data wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym

Pomocniczo przygotowany został wzór “Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego” do wykorzystania (otwórz).

ARiMR informuje, że wzór Oświadczenia jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.