List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Szanowni uczniowie, wychowankowie przedszkola, oddziałów przedszkolnych i żłobka, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,z okazji rozpoczęcia roku  szkolnego, życzymy Wam przede wszystkim, żebyście cały rok mogli bezpiecznie uczyć się i pracować w naszych placówkach.

Mamy nadzieję, że po kilku miesiącach nauki zdalnej oraz dwóch miesiącach wakacji wrócicie stęsknieni do stacjonarnej nauki. Życzymy Wam odbudowania koleżeńskich relacji, wielu sukcesów
w nauce, satysfakcji z pracy i poczucia bezpieczeństwa, nad którym wraz z dyrektorami będziemy czuwać i reagować.

Jednocześnie mamy do Was wszystkich ogromną prośbę o przestrzeganie zasad higieny i wszelkich wytycznych w celu zapobiegania ewentualnemu zagrożeniu.

 Szanowni  rodzice, opiekunowie,

mamy nadzieję, że Wasze dzieci spędzą ten rok szkolny w swoich ławkach szkolnych i przedszkolnych, jeszcze raz dziękujemy za miesiące, podczas których poświęciliście swój czas na pomoc Waszym pociechom w przebrnięciu przez trudy nauki zdalnej. Byliście dla nich i dla nauczycieli wielkim wsparciem.

Nasze placówki są przygotowane na rozpoczęcie nauki stacjonarnej, są zabezpieczone w środki ochrony osobistej, ale do państwa również kierujemy prośbę o informowanie o konieczności zachowania higieny, zadbanie by dzieci dojeżdżające miały maseczki i zakładały je przed wejściem do autobusu i miały je podczas podróży. Mierzcie rano dzieciom temperaturę i jeżeli będziecie niepewni stanu zdrowia Waszego dziecka pozostawcie go w domu i skontaktujcie się z lekarzem rodzinnym.

Życzymy Wam satysfakcji z sukcesów Waszych dzieci.

                        Zofia Reszka                                              Joanna Jastak
Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo                       Wójt Gminy Lubiewo