Lekcja rewitalizacji w szkole

W dniu 23.01.2017 r. została przeprowadzona lekcja w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej, mającej na celu wyjaśnienie problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju społecznego. Lekcja została zakończona badaniem ankietowym na temat potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju społecznego.