Laureaci konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”

Odsłony: 0

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wyłonione w XIV Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne prowadzą Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy w Pikutkowie gm. Brześć Kujawski w woj. kujawsko-pomorskim.
Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a patronat medialny: TVP1, dwutygodnik AGRO SERWIS, tygodnik Zielony Sztandar, miesięcznik AGROmechanika, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz telewizja interaktywna AgroNews.com.pl.
Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.
Gospodarstwo Państwa Spychalskich zostało wyłonione spośród 970 gospodarstw indywidualnych, które zgłosiły się do konkursu. Komisje konkursowe na szczeblach regionalnym, wojewódzkim i krajowym dokonały wizytacji wszystkich gospodarstw, a przy ocenie brały pod uwagę między innymi:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych;
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia;
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych;
• warunki obsługi i chowu zwierząt;
• stosowanie i jakość środków ochrony osobistej;
• rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy;
• organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.

Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy otrzymają w nagrodę ciągnik rolniczy Zetor Major ufundowany przez Prezesa KRUS. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 23 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.
Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie www.krus.gov.pl
Gratulujemy!

BGR2016 – Komunikat Centralnej Komisji Konkursowej