Laptopy dla uczniów z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

Gmina Lubiewo pozyskała łącznie 135 000,00zł środków z programu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz programu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Za te środki zostało zakupionych 50 szt. laptopów dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych i wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz dla uczniów, których sprzęt nie spełnia wymogów niezbędnych do zdalnego nauczania.

Laptopy z I edycji są już rozdysponowane wśród uczniów i nauczycieli, natomiast z II edycji  obecnie są one zgłaszane do ubezpieczenia i sporządzane protokoły przekazania. W ciągu najbliższych dni laptopy trafią do najbardziej potrzebujących.

Wójt Gminy Lubiewo, już w marcu spotkała się z dyrektorami placówek oświatowych
z terenu gminy Lubiewo i rozmawiała m.in. o ewentualnych problemach z dostępnością do sprzętu. Dyrektorzy zgłosili kilka rodzin, którym należało pomóc i uczniom z tych rodzin wypożyczono laptopy z zasobów szkół na czas zawieszenia zajęć w szkołach.

Obecnie zakupione laptopy z pewnością pozwolą wyposażyć uczniów, którzy posiadają sprzęt ale nie w całym zakresie spełnia on wymagania niezbędne do prowadzenia efektywnej nauki zdalnej. 

Wioletta Szymczak