Lądowisko w Bysławiu

Gmina Lubiewo ma zawartą umowę użyczenia części gruntu należącego do Parafii Rzymskokatolickiej w Bysławiu, na którym zlokalizowane jest lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przebiega ścieżka pieszo-rowerowa Bysław – Bysławek.

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości korzystania z lądowiska przez służby medyczne od kilku miesięcy trwały rozmowy i konsultacje min. z właścicielem terenu ks. Proboszczem Wojciechem Głogowskim, właścicielem Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JK Miłosz Kiedrowski- Miłoszem Kiedrowskim oraz przedstawicielami Urzędu. Wspólnie ustalono, iż w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie odgrodzenie tego terenu. Zapewniając bezpieczeństwo pojazdom pozostawianym w obrębie wymienionego terenu, wokół lądowiska zostało wykonane estetyczne ogrodzenie w całości sfinansowane i inwestycja zrealizowana przez Firmę Pana Miłosza Kiedrowskiego. Ponieważ śmigłowiec w trakcie manewrów mógłby podrywać z gruntu kamienie, bądź inne przedmioty i uszkadzać znajdujące się w pobliżu pojazdy, ogrodzenie stało się infrastrukturą niezbędną, by zwiększyć dystans między lądującym śmigłowcem a pozostawionymi pojazdami. Po wykonanej inwestycji teren lądowiska stał się miejscem bezpiecznym. Również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz pracowników Firmy Pana Kiedrowskiego, po prawej stronie lądowiska wykonane zostało miejsce, na którym istnieje możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdów. Nadmienić należy, iż na ogrodzony teren lądowiska wjeżdżać mogą wyłącznie pojazdy uprzywilejowane, które służą do zabezpieczenia terenu lądowiska podczas manewrów śmigłowca i pojazdy pogotowia ratunkowego.