Pomnik w Klonowie – Konieczna przebudowa ogrodzenia

Odsłony: 6

W miejscowości Klonowo, położonej na terenie Gminy Lubiewo w dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej żołnierzy poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

Przez długie powojenne lata było to miejsce tylko symbolicznie oznaczone. W latach siedemdziesiątych społeczeństwo wspólnie z władzami gminy postanowiło uszanować to miejsce poprzez ufundowanie pomnika, ogrodzenie terenu i nasadzenie drzew.

Pomnik wraz z ogrodzeniem wykonano w roku 1977. W kolejnych latach wzbogacano to miejsce poprzez gruntowną renowację pomnika (2003), wykonanie kutej bramy i furtki (2005), odrestaurowanie zbudowanej w 1957r. kapliczki z figurą św. Rocha (2005), wykonanie utwardzenia z kostki polbrukowej podejścia pod pomnik od drogi powiatowej (2009), itp.

Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam bohaterów.

Niestety upływający czas spowodował zniszczenie 40 letniego ogrodzenia. W przeważającej części siatka ogrodzeniowa jest rozerwana i ma wiele ubytków. Stwarzają one możliwości wejścia na teren miejsca pamięci zwierząt leśnych, wałęsających się psów, co uwłacza godności ofiar tam pochowanych.

Od kilku lat staramy się o pozyskanie środków na przebudowę istniejącego ogrodzenia. W tym roku ponownie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu i budowę nowego ogrodzenia o łącznej dł. 204,3mb, w tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych.

Realizacja tej inwestycji ma na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy polskich poległych w okresie II wojny światowej. Obecnie wniosek podlega ocenie, a my oczekujemy na decyzję, oby była pozytywna.

 

Wioletta Szymczak