Kurenda – szkody w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

Odsłony: 0

KURENDA

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę informuję, iż została uruchomiona procedura oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie
pok. nr 15 (Sekretariat)

do dnia 04.07.2018 r. w godz. 700 do 1500

Po wyznaczonym terminie Gminna Komisja
na podstawie wniosków i przeprowadzonych wizji lokalnych dokona szacowania wielkości szkód.

Proszę o wypełnienie wszystkich informacji zawartych
we wniosku o oszacowanie szkód.

 Druki wniosków dostępne są:
– w Urzędzie Gminy w Lubiewie,
– na stronie internetowej www.lubiewo.pl
w zakładce ROLNICTWO.

 

Druk w formacie PDF : WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD.pdf