Kurenda – szkody w uprawach rolnych

Odsłony: 0

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania informuję, iż została uruchomiona procedura oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie
pok. nr 15 (Sekretariat) do dnia 20.04.2018 r. w godz. 700 do 1500

Po wyznaczonym terminie Gminna Komisja na podstawie wniosków i przeprowadzonych wizji lokalnych dokona szacowania wielkości szkód.

Proszę o wypełnienie wszystkich informacji zawartych
we wniosku o oszacowanie szkód.

Druki wniosków dostępne są:
– w Urzędzie Gminy w Lubiewie,
– na stronie internetowej www.lubiewo.pl
w zakładce ROLNICTWO.

WNIOSEK-O-OSZACOWANIE-SZKÓD-W-GOSPODARSTWIE-ujemne-skutki-przezimowania-5.03.2018.pdf (412 pobrań)