Kurenda- konsultacje społeczne

Kurenda

Wójt Gminy Lubiewo zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 20.02.2020 r. (czwartek) około godziny 11:30 w świetlicy wiejskiej w Bysławiu.

Tematem spotkania będzie przedstawienie koncepcji projektu budowalnego dotyczącego rozbudowy drogi Cekcyn-Bysław.

Konsultacje odbywają się na prośbę Wójta Gminy Lubiewo. Organizatorami spotkania są Zarząd Dróg Powiatowych wraz z Pracownią Inżynierską Socha Sp. z o.o.