KURENDA- Informacje dla właścicieli psów

Odsłony: 0

Lubiewo, dn. 29 marca 2019 r.

KURENDA

W związku z pojawieniem się problemu wałęsających się psów informuję, iż zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt, zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

       Informuję ponadto, iż Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie
w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa
3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co
12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Joanna Jastak