KURENDA – informacja o zebraniu wiejskim w Bysławiu

Odsłony: 2

Na podstawie § 12 ust.1 oraz § 16 ust.1 Statutu Sołectwa Bysław zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 15 listopada 2017r. (środa) o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu. Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie wymaganej frekwencji zgodnie z § 16 ust.1 pkt 2 ustalam drugi termin zebrania na godz. 19.00 tego samego dnia zgodnie ze Statutem Sołectwa.

Proponuję następujący porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Podjecie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości wchodzących w skład sołectwa Bysław
3. Sprawy bieżące.
4. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Bysław
Wojciech Słupiński

Poniżej Projekt Planu Odnowy Miejscowości w formacie PDF

Projekt Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwa Bysław 2017 r.