Ksiądz Piotr Sosnowski Patronem Gminy Lubiewo

Ksiądz Piotr Sosnowski urodził się 19.01.1899 r. w miejscowości Bielczyny, powiat toruński. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.06.1923 r. Po śmierci Ks. Proboszcza Bernarda Sadowskiego 7.04.1934 r. został mianowany administratorem w Bysławiu. Od 17.12.1934 r. do 27.10.1939 r. był Proboszczem Parafii Bysław. W latach 1937 – 1939 Ks. Piotr Sosnowski pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Tucholskiego. Dnia 27.10.1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców w Rudzkim Moście. Po dokonanej ekshumacji zwłok rozstrzelanych w Rudzkim Moście w listopadzie 1946 r. doczesne szczątki Kapłana zostały pochowane na cmentarzu przykościelnym w Bysławiu, gdzie znajduje się pomnik Ks. Piotra Sosnowskiego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dzień 27 października ustanowiono Świętem Patrona Gminy Lubiewo.

Szczegóły dotyczące ustanowienia Patrona Gminy Lubiewo dostępne są na stronie Urzędu Gminy w Lubiewie w nagraniu XXXIX Sesja Rady Gminy Lubiewo.