Kosze uliczne dla psów

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców z zebrań wiejskich pilotażowo zostało zakupionych pięć pojemników na psie odchody. Trzy kosze zostały ustawione w Bysławiu, a dwa w Lubiewie. Lokalizacje koszy zostały skonsultowane z Sołtysami obu miejscowości.

W Bysławiu kosze ustawiono przy:

– skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiej i Kwiatowej,

– ul. Polnej obok bloków,

– parkingu na ul. Spokojnej.

Natomiast w Lubiewie przy:

– skrzyżowaniu ul. Polnej i Hallera,

– łączniku pomiędzy ul. Hallera i Wojska Polskiego w pobliżu parku przy OSP Lubiewo.

W najbliższym czasie na pojemnikach pojawią się woreczki do sprzątania po psach.

Koszt zakupu pojemników wraz z woreczkami to 2 226,30 zł. Kwota ta została pokryta w całości ze środków budżetu Gminy.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z pojemników. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lubiewo osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.