Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru – EFS

  Zachęcamy Państwa do zaopiniowania proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa “LGD Bory Tucholskie”.
Konsultacjom poddajemy lokalne kryteria wyboru dla projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Przedsięwzięcie Wichajstry i dinksy), w oparciu o które Rada Decyzyjna LGD będzie dokonywała wyboru projektów do finansowania ze środków LSR.

Do wyrażenia opinii zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii.

Uwagi do konsultowanych dokumentów zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian za pośrednictwem poczty e-mail partnerstwo@borytucholskie.pl lub bezpośrednio do biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8) do dnia 13.07.2018 r. (piątek).

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.
Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD (52 336 12 13).

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 5 lipca 2018r. o godz. 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. Podczas spotkania można będzie zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące proponowanych zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Opis zmian w lokalnych kryteriach wyboru oraz Karta konsultacji zmian do pobrania ze strony

 Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie.