Konsultacje społeczne w ramach projektu “Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym”

Odsłony: 0

Konsultacje społeczne w ramach projektu „Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego
Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”
Zapraszamy na spotkanie dotyczące przejazdów kolejowo-drogowych w Książnicy Tucholskiej—sala audiowizualna Tuchola, ul. Pocztowa 7b
11 października 2018 r. , godz. 10.00
Celem spotkania jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian układu drogowego na przecięciu torów
Zaprasza PKP